Nhân viên bán hàng showroom

Yêu cầu:

Có kinh nghiệm 5 năm

Mô tả:

làm việc với khách hàng 

Ngày hết hạn: 7/25/2019 12:00:00 AM